Webinar Moedermelk in de Kinderopvang

Dit webinar is bedoeld voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en voor ouders van borstgevoede baby’s die naar de kinderopvang gaan.

Als baby’s naar de opvang gaan, vaak als ze ongeveer drie maanden oud zijn, drinken ze nog volledig melkvoeding. Dit kan moedermelk zijn of kunstvoeding. In dit webinar wordt ingegaan op de verschillen tussen moedermelk en kunstvoeding, niet alleen wat betreft de samenstelling en de manier van voeden, maar ook wat betreft de emotionele waarde die moedermelk met zich meebrengt en hoe je daar als pedagogisch medewerker zorgvuldig mee om kunt gaan.

Daarnaast wordt besproken wat gezonde hoeveelheden melkvoeding zijn, wat de wettelijke kaders zijn omtrent borstvoeding en werken.

Aan het einde van het webinar is er (beperkt) ruimte voor het stellen van vragen.

Kosten: € 7,50 per deelnemer

Na aanmelding en betaling ontvang je een link voor deelname aan het webinar.

Data: (komen later)

 

online borstvoedingscursus

Aan het eind van deze cursus kunnen de cursisten vrouwen zo goed mogelijk begeleiden bij borstvoeding. Ze kunnen alledaagse, veelvoorkomende borstvoedingsproblemen zelfstandig oplossen. Daarnaast weten ze wanneer ze moeten doorverwijzen naar bijvoorbeeld een lactatiekundige of de huisarts.

De cursus wordt afgerond met een kennistoets. 

Wat leer je?

Aan het einde van de cursus beheerst de deelnemer de volgende vaardigheden

  • Kan de voorwaarden scheppen voor het succesvol opstarten van de borstvoeding relatie
  • Kan de voedingsreflexen van de baby benutten bij het aanleggen van de baby aan de borst
  • Kan kraamvrouwen begeleiden bij het leren aanleggen van de baby
  • Heeft kennis van de fysiologie van de kraamweek en kan het gezin hierover informeren
  • Weet hoe te handelen in geval van pathologie- over- en onderproductie- pijnlijke tepels- aanleggen lukt niet- kraamvrouw is onzeker
  • Kan bij onvoldoende melkproductie adviezen geven die gebaseerd zijn op de landelijke richtlijnen (kolven, bijvoeden)- als interventies onvoldoende resultaat hebben, kan ze gericht doorverwijzen. 
  • Kan zwangeren informeren over antenataal kolven en weet in welke situaties antenataal kolven geïndiceerd is en wanneer niet.
  • Kan zwangeren doorverwijzen naar Kickstart je Borstvoeding (online cursus voor a.s. ouders). 
  •