Consult

Huisbezoek

Tijdens een huisbezoek zal ik:

  • uitgebreid jouw/jullie probleem in kaart brengen
  • jou en je baby onderzoeken
    een voeding observeren
  • tips en adviezen geven ter verbetering
  • plan van aanpak opstellen in overleg met jou
 
Maximale reisafstand vanaf Culemborg: 35 kilometer, grotere afstand in overleg.
 

Kosten huisbezoek: € 135,00

Praktijkbezoek

Tijdens een bezoek aan de praktijk zal ik:

  • idem als bij een huisbezoek
  • je baby wegen en meten

 

Kosten bezoek aan de praktijk: € 90,00 per uur

Online

Geschikt voor consulten op lange afstand.

Kosten video consult: € 60,00 per half uur

Telefonisch

Geschikt voor een korte vraag

Kosten telefonisch consult: € 45,00