Recente berichten

Domperidon ter bevordering van de lactatie

Moedermelk is de beste voeding voor alle pasgeborenen, in het bijzonder voor premature pasgeborenen. Als de moeder onvoldoende melk produceert, dient allereerst de techniek van borstvoeding of het afkolven van de moedermelk geoptimaliseerd te worden, bij voorkeur onder begeleiding van een lactatiekundige. Als dit onvoldoende resultaat heeft kan het gebruik van domperidon ter bevordering van de moedermelkproductie overwogen worden. Het risico op bijwerkingen bij het kind is verwaarloosbaar en het risico op ritmestoornissen als gevolg van QTc-verlenging
bij de moeder is gering zolang domperidon voorgeschreven wordt in lage dosering (10 mg3 dd). Bij afwezigheid van risicofactoren voor QTc-verlenging hoeft bij de moeder geen ecg verricht te worden en kan de huisarts domperidon veilig voorschrijven. Het effect van de behandeling met domperidon dient na 2 weken geëvalueerd te worden. Bij langdurige behandeling
of een hogere dosering wordt geadviseerd om een ecg te verrichten ter uitsluiting van QTc-verlenging.

Teddy Roorda is mede-auteur van dit artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde – NTvG: Domperidon ter bevordering van de lactatie [NTvG 2016;160: D305]. Het volledige artikel kun je hier lezen (klik op de link)

domperidon ter bevordering van de lactatie

English version Domperidone to stimulate lactation