De mythe ontkracht: borstvoeding en vitamine K

10-20 op de 100.000 kinderen hebben een vitamine K deficiëntie, en die kinderen hebben dringend suppletie van vitamine K nodig. Omdat we niet weten wie die 10-20 kinderen zijn, is er in 1991 voor gekozen om alle kinderen profylactisch (uit voorzorg) vitamine K suppletie te geven. Dus voor de veiligheid van die 10-20 kinderen, krijgen alle 100.000 kinderen standaard vitamine K suppletie. Borstvoeding bevat de fysiologisch noodzakelijke hoeveelheid vitamine K. Bovenstaande: “Baby’s die borstvoeding krijgen hebben een groter risico op het ontwikkelen van een vitamine K-tekort, omdat de hoeveelheid vitamine K in borstvoeding onvoldoende is.” klopt niet. Aan volledige zuigelingenvoeding is vitamine K toegevoegd, omdat het daar ook niet standaard in zit.